Totaal '.number_format($totaal_aantal_kame, 0, ',', '.').' vacatures gevonden '; // functiegebied omschrijving opzoeken op de eerste pagina if($zk_functiegeb!="" && $offset==0){ $sql_linksdrie = "select omschrijving from functiegebieden where functieid = $zk_functiegeb limit 1"; $resultdrie = mysql_fetch_assoc(mysql_query ($sql_linksdrie)); echo html_entity_decode($resultdrie["omschrijving"]); } echo "

RSS | Nieuwe zoekopdracht?

"; echo '
'; echo "

Op deze sub pagina van Vacatureoverzicht.com vindt u alle vacatures in de categorie ".str_replace('/',', ',$seofunctie).".

"; //echo "

SQL: $zk_sql

"; //echo "

URL: $urlx

"; $num=0; $zoekform = 1; for ($i=0; $i<$num_zk_kamer_links; $i++) { $zk_kamer_row = mysql_fetch_assoc($sql_zk_kamers_result); $zk_res_vacaid = $zk_kamer_row['vacaid']; $zk_res_topvac = $zk_kamer_row['topvacature']; if($zk_res_topvac==1) { $zk_topvac_css = " top"; $zk_topvac_span = " TOPBAAN"; } else { $zk_topvac_css = ""; $zk_topvac_span = ""; } $zk_res_functieomschr = html_entity_decode($zk_kamer_row["functieomschr"], ENT_QUOTES); $zk_res_standplts = $zk_kamer_row['standplts']; $zk_res_standhnl = $zk_kamer_row['standhnl']; $zk_res_bedrijf = $zk_kamer_row['bedrijf']; if(!empty($zk_kamer_row['rssowner'])) $zk_res_bedrijf = $zk_kamer_row['rssowner']; $zk_res_foto = $zk_kamer_row['foto']; $zk_res_omschrijving = strip_tags(html_entity_decode($zk_kamer_row['omschrijving'], ENT_QUOTES)); if (strlen($zk_res_omschrijving)<=240) { $zk_res_omschrijving2 = $zk_res_omschrijving; } else { $zk_res_omschrijvingx = substr($zk_res_omschrijving,0,240); $zk_res_omschrijvingy = strrpos($zk_res_omschrijvingx," "); $zk_res_omschrijvingz = substr($zk_res_omschrijvingx,0,$zk_res_omschrijvingy); $zk_res_omschrijving2 = $zk_res_omschrijvingz." ..."; } if($zk_res_standhnl==1) $zk_res_standplts = "Heel Nederland"; if(!empty($zk_res_foto)) // && $zk_res_topvac==1) $zk_res_foto = '

vacature bij '.$zk_res_bedrijf.'

'; else $zk_res_foto = ""; $new_url = WEBSITE_URL.'/vacature/'.$zk_res_vacaid.'/'.format_url($zk_res_standplts).'/'.format_url($zk_res_functieomschr).'.html'; //elke zoveel advertenties een banner if($i==4){ echo ''; } echo '
'; echo '

'.$zk_res_functieomschr.$zk_topvac_span.'

'; echo $zk_res_foto; echo '

'.$zk_res_omschrijving2.'

'; echo ''; echo '
'; } // terug naar resultaten $_SESSION["doorstrpag"] = "http://www.vacatureoverzicht.com/".$zk_functiegeb."/vacature/overzicht/$offset/"; if($totaal_aantal_kame>$limit){ echo "
"; if ($offset>0) { // bypass PREV link if offset is 0 $prevoffset=$offset-$limit; if(isset($_GET["shortfunctie"])) echo " « vorige \n"; else echo " « vorige \n"; }else echo "« vorige"; // calculate number of pages needing links //$pages=intval($numrows/$limit); $pages=$totaal_aantal_kame/$limit; // $pages now contains int of pages needed unless there is a remainder from division /*if ($numrows%$limit) { // has remainder so add one page $pages++; }*/ $newoffset=$offset+$limit; /*for ($i=1;$i<=$pages;$i++) { // loop thru $newoffset=$limit*($i-1); print " $i \n"; }*/ // check to see if last page //if ((($offset/$limit)>=$pages) && $pages!==1 && $num_zk_kamer_links==$limit) { //http://www.vacatureoverzicht.com/".$zk_functiegeb."/vacature/overzicht/ if ($totaal_aantal_kame>$newoffset) { // not last page so give NEXT link if(isset($_GET["shortfunctie"])) echo " volgende » \n"; else echo " volgende » \n"; }else echo " volgende»"; echo "
"; } // End if not search echo '
'; include("../includes/footer.php"); exit;